Přepravní podmínky


Vzájemné obchodní vztahy, při zajišťování mezinárodní dopravy, se řídí režimem Úmluvy CMR.
V případě vnitrostátních přeprav Silničním přepravním řádem a Všeobecnými zasilatelskými podmínkami uvedenými v Obchodním zákoníku.