Konzultační činnost


Naši dispečeři jsou zákazníkům vždy nápomocni při konzultacích ohledně mezinárodního zasilatelství a všemi úkony s tím spojenými.

Zpracováváme komplexní přepravní projekty, ve kterých jsou obsaženy potřeby, přání a požadavky zákazníka, které jsou sladěny s nejoptimálnějším, ekonomickým a logistickým řešením.

Bezplatné konzultace jsou vedeny na vysoké profesionální úrovni a jejich poskytnutí zákazníka nijak nezavazuje k realizaci svých požadavků prostřednictvím naší společnosti.