Ceny a produkty


Ceny jsou tvořeny na základě vzájemné dohody pro každou přepravní relaci. Pevný kilometrový sazebník není používán, protože ceny jsou determinovány silničními poplatky jednotlivých regionů a aktuální cenou nafty.

Jsme schopni rychle a spolehlivě zajistit optimálního dopravce pro mezinárodní a vnitrostátní nákladní silniční přepravu s následující dopravní technikou: